Bijlagen bij een IenW vergunning; beschrijving van voorgenomen werkzaamheden (BVW beschrijving van de voorgenomen werkzaamheden (beschrijving van de voorgenomen werkzaamheden )), inhoud logboek en verslag van verrichte werkzaamheden (VVW verslag van de verrichte werkzaamheden (verslag van de verrichte werkzaamheden )).