Bijlagen bij een IenW vergunning; beschrijving van voorgenomen werkzaamheden (BVW beschrijving van de voorgenomen werkzaamheden ), inhoud logboek en verslag van verrichte werkzaamheden (VVW verslag van de verrichte werkzaamheden ).