What must I submit for Part A of the application?

What must I submit for Part B of the application?

 

Figuur 1. Stroomschema met overzicht van documentenstroom voor officiële indiening bij Loket Gentherapie.