De gestandaardiseerde milieurisicobeoordeling (MRB) behorend bij de Vergunning onder Vaste Voorwaarden (VOV) voor genetisch gemodificeerde virale vectoren afgeleid van Adeno-associated dependoparvovirus A of B (AAV Adeno-Associated Virus (Adeno-Associated Virus)) zonder schadelijke sequenties (Stcrt-2020-63350 bijlage 1).