Bij de beoordeling van een klinisch gentherapie-onderzoek bij mensen kunnen verschillende instanties betrokken zijn.

  • De Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek CCMO
  • Het Ministerie van Infrastuctuur en Waterstaat (IenW) en het Bureau Genetisch Gemodificeerde Organismen (BGGO) dat belast is met de afhandeling van vergunningaanvragen, daarbij geadviseerd door de Commissie Genetische Modificatie (COGEM)

Op de onderliggende pagina's wordt een korte beschrijving gegeven van de individuele betrokken instanties, hun wettelijke basis en de aspecten van het onderzoek die zij beoordelen of waarover zij adviseren. Omdat er in verschillende regelingen ook verschillen zijn in definities van de partijen die bij het onderzoek betrokken zijn, wordt ook daar nader op ingegaan. In geval u meer informatie zou willen, zijn voor elke instantie contactadressen vermeld en verwijzingen naar websites opgenomen.