Aanvragen ten behoeve van klinisch onderzoek met ggo's zijn ten gevolge van de verschillende beoordelingskaders uit twee afzonderlijke delen opgebouwd: 

BGGO/IenW: Bioveiligheidsaspecten             
CCMO: Patiëntgerelateerde aspecten

In het ggo-aanvraagformulier voor Bureau GGO Genetisch Gemodificeerd Organisme (Genetisch Gemodificeerd Organisme)/IenW wordt informatie verschaft die nodig is voor de vergunningverlening door het Ministerie van IenW.

Het onderzoeksdossier voor patiëntgerelateerde aspecten voor CCMO Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek) dient te worden ingediend via het EU Europese unie (Europese unie)-portaal CTIS.