Aanvragen ten behoeve van klinisch onderzoek met ggo's zijn ten gevolge van de verschillende beoordelingskaders uit twee afzonderlijke delen opgebouwd: 

BGGO/IenW: Bioveiligheidsaspecten             
CCMO: Patiëntgerelateerde aspecten

In het ggo-aanvraagformulier voor Bureau GGO Genetisch Gemodificeerd Organisme (Genetisch Gemodificeerd Organisme )/IenW wordt informatie verschaft die nodig is voor de vergunningverlening door het Ministerie van IenW.

Het onderzoeksdossier voor patiëntgerelateerde aspecten voor CCMO Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek ) dient te worden ingediend via het EU Europese unie (Europese unie)-portaal CTIS.