Op deze pagina vindt u diverse links naar relevante organisaties en websites.

Nationaal

Bureau GGO 
Bureau Genetisch Gemodificeerde Organismen (Bureau GGO Genetisch Gemodificeerd Organisme (Genetisch Gemodificeerd Organisme)) is in Nederland het contactpunt voor de informatieverstrekking mbt kennisgevingen en vergunningaanvragen op het gebied van ggo's.

COGEM 
De Commissie Genetische Modificatie ( COGEM Commissie Genetische Modificatie (Commissie Genetische Modificatie)) adviseert de regering over de milieurisicoaspecten van genetisch gemodificeerde organismen en signaleert over ethische en maatschappelijke aspecten van genetische modificatie.

Ministerie van IenW 
Website van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat met algemene informatie over biotechnologie, ggo's, publicaties en wetten en regels.

aCBG 
Website van het agentschap van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen.

CCMO 
De Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek ( CCMO Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek)) waarborgt de bescherming van proefpersonen betrokken bij medisch-wetenschappelijk onderzoek, middels toetsing aan de daarvoor vastgestelde wettelijke bepalingen en met inachtneming van het belang van de voortgang van de medische wetenschap.

NVGCT 
De Nederlandse Vereniging voor Gen- en Celtherapie ( NVGCT Nederlandse Vereniging voor Gen- en Celtherapie (Nederlandse Vereniging voor Gen- en Celtherapie)) streeft ernaar om de diverse publieksgroepen in ons land te informeren over onderzoek en toepassingen van gentherapie.

BVF platform 
Een vereniging van en voor Biologische Veiligheidsfunctionarissen. Het platform beoogt de ontwikkeling van de biologische veiligheid in alle facetten van het vakgebied te bevorderen door een trefpunt te zijn voor biologische veiligheidsfunctionarissen in Nederland.

Internationaal

Clinical Trial Information System (CTIS)
Een belangrijk kenmerk van de Regulation ( EU Europese unie (Europese unie)) No 536/2014 (CTR) is een aanvraagprocedure via één centraal punt, een EU-portaal en databank (CTIS), voor alle in de EU/EER uit te voeren geneesmiddelenstudies.

EMA 
Het Europese bureau voor Geneesmiddelenbeoordeling. Het verkrijgen van een Europese handelsvergunning voor ggo-geneesmiddelen is mogelijk na een beoordeling door de  EMA European Medicines Agency (European Medicines Agency).

European Commission - Clinical trials 
Website van de Europese Commissie met informatie over klinische studies.

EU-verordening geneesmiddelenonderzoek (EU no 536/2014)

De wetgeving voor geneesmiddelenonderzoek heeft de juridische vorm van een verordening (Verordening (EU) nr. 536/2014 – Clinical Trial Regulation, CTR). De regels voor de indiening, beoordeling en uitvoering van geneesmiddelenonderzoek zijn in de hele Europese Unie (EU) gelijk. De verordening is van toepassing op alle geneesmiddelenstudies (nationaal en multinationaal) die in de Europese Economische Ruimte (EER) worden uitgevoerd.

EudraCT-portal 
Database van alle klinische studies in de EU vanaf 1 mei 2004 overeenkomstig Richtlijn 2001/20/EG

Joint Research Centre 
Database met gegevens over klinische studies en markttoelatingen zoals aangemeld onder de Europese Richtlijnen 2001/18/EG

Richtlijn 2001/18/EC 
Deze richtlijn handelt over de doelbewuste introductie van ggo's in het milieu. Het gaat hierbij om zowel klinische studies als marktaanvragen.

Richtlijn 2001/20/EC 
EU-richtlijn Goede Klinische Praktijken.

Verordening EU/536/2014 
EU-Verordening voor klinisch geneesmiddelenonderzoek.