De CCMO Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek , VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en IenW kennen verplichte wijzigingsprocedures die voor lopend gentherapie-onderzoek ingediend moeten worden. Ook hiervoor geldt dat deze via het Loket Gentherapie ingediend moeten worden.