De CCMOCentrale Commissie Mensgebonden Onderzoek , VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en IenW kennen verplichte periodieke rapportages en meldingen die voor lopend gentherapie-onderzoek ingediend moeten worden. Ook hiervoor geldt dat deze via het Loket Gentherapie ingediend moeten worden.

CCMO en VWS

Meldingen en rapportages voor CCMOCentrale Commissie Mensgebonden Onderzoek en VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

IenW

Meldingen en rapportages voor IenW