De CCMO Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek), VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en IenW kennen verplichte periodieke rapportages en meldingen die voor lopend gentherapie-onderzoek ingediend moeten worden. Ook hier geldt dat deze direct bij de beoordelende instantie kan worden ingediend.