Verschillende meldingen en rapportages moeten bij de CCMOCentrale Commissie Mensgebonden Onderzoek en VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ingediend worden.

Een overzicht van meldingen aan de CCMO vindt u hier: https://www.ccmo.nl/onderzoekers/tijdens-en-na-het-onderzoek

Een overzicht van meldingen aan VWS vindt u hier: https://www.ccmo.nl/onderzoekers/geneesmiddelenonderzoek-extra-toets-bevoegde-instantie/tijdens-en-na-het-onderzoek-meldingen-aan-bevoegde-instantie