Het vooroverleg is een informeel overleg dat plaatsvindt voordat de aanvraag officieel wordt ingediend.

Schroom niet om het Loket Gentherapie of de betrokken instanties te benaderen voor informatie vooraf. Op de pagina van het vooroverleg staan voor het Loket Gentherapie en elke instantie contactpersonen vermeld met telefoonnummers en e-mailadressen, alsmede de adressen van hun websites. Indien de teksten van de betreffende wet- en regelgeving gewenst zijn, kunnen die gevonden worden via http://www.overheid.nl, keuze ‘Wet- en regelgeving’ door daar de juiste zoektermen in te geven.

Maak vooral ook gebruik van de geboden mogelijkheid om een gezamenlijk vooroverleg met alle betrokken instanties te voeren. Dit kan zeer nuttige informatie voor de onderzoeker opleveren voordat een definitieve aanvraag wordt ingediend. Indien de onderzoeker voorafgaand aan het vooroverleg schriftelijk vragen indient bij het Loket Gentherapie, kan hierop tijdens het vooroverleg worden ingegaan.

Lees verder