Deel A van het aanvraagformulier kunt u op elk moment indienen voor beoordeling door het ministerie van IenW. Deel B van het aanvraagformulier wordt in maandelijkse vergaderingen van de CCMOCentrale Commissie Mensgebonden Onderzoek behandeld.

Hieronder vindt u de vergaderdata en de deadlines voor het indienen van deel B bij het Loket Gentherapie. Meer informatie over de CCMO vergaderingen vindt u op de CCMO website.

CCMO vergadering 

Deadline aanleveren stukken bij Loket Gentherapie 

 9 november 2017  20 oktober 2017
 14 december 2017   24 november 2017
 11 januari 2018   20 december 2017 
 8 februari 2018   18 januari 2018 
 8 maart 2018   15 februari 2018 
 12 april 2018   22 maart 2018 
 17 mei 2018   26 april 2018 
 14 juni 2018   24 mei 2018 
 12 juli 2018   20 juni 2018 
 9 augustus 2018   19 juli 2018 
 13 september 2018  23 augustus 2018 
 11 oktober 2018   20 september 2018 
 8 november 2018   18 oktober 2018 
 13 december 2018   22 november 2018 

Lees verder