Deel A van het aanvraagformulier kunt u op elk moment indienen voor beoordeling door het ministerie van IenW. Deel B van het aanvraagformulier wordt in maandelijkse vergaderingen van de CCMOCentrale Commissie Mensgebonden Onderzoek behandeld.

Hieronder vindt u de vergaderdata en de deadlines voor het indienen van deel B bij het Loket Gentherapie. Meer informatie over de CCMO vergaderingen vindt u op de CCMO website.

CCMO vergadering 

Deadline aanleveren stukken bij Loket Gentherapie 

 17 januari 2019  23 december 2018
14 februari 2019  24 januari 2019
14 maart 2019    21 februari 2019
11 april 2019  21 maart 2019
9 mei 2019    18 april 2019
13 juni 2019    23 mei 2019
11 juli 2019    20 juni 2019
8 augustus 2019  18 juli 2019
12 september 2019    22 augustus 2019
10 oktober 2019  19 september 2019
14 november 2019    24 oktober 2019
12 december 2019   21 november 2019