Deel A van het aanvraagformulier kunt u op elk moment indienen voor beoordeling door het ministerie van IenW.

Voor studies ingediend onder de Directive 2001/20/EC (CTD) kan deel B van het aanvraagformulier op elk moment ingediend worden. Dit wordt in tweewekelijkse vergaderingen van de CCMO Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek  Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek  behandeld. Meer informatie over de CCMO vergaderingen vindt u op de CCMO website.