De beoordelingen van medisch-ethische aspecten door de CCMO Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek) en de bioveiligheidsaspecten door Bureau GGO Genetisch Gemodificeerd Organisme (Genetisch Gemodificeerd Organisme)/ COGEM Commissie Genetische Modificatie (Commissie Genetische Modificatie) kennen beide een eigen wettelijke basis met bijbehorende termijnen en vereisten. Inhoudelijk is het mogelijk om de IenW vergunning los van de andere toestemming te vragen omdat het onderzoeksprotocol geen onderdeel uitmaakt van de IenW aanvraag. 

In het ggo-aanvraagformulier voor de bioveiligheidsaspecten mogen geen verwijzingen worden opgenomen naar het CCMO onderzoeksdossier. In het ggo-aanvraagformulier kan immers geen vertrouwelijke informatie worden opgenomen of naar worden verwezen.

Onder de beoordelingsprocedures op deze website is beschreven op welke wijze de afstemming van procedures is ingevuld en is de procedure voor Bureau GGO/IenW meer in detail beschreven. De beoordelingsprocedure voor de CCMO is beschreven op de website van de CCMO.

Er zijn geen kosten verbonden aan het indienen van een aanvraag bij IenW. Voor de medisch-ethische beoordeling door de CCMO gelden in Nederland landelijke tarieven.

Lees verder