De gestandaardiseerde milieurisicobeoordeling (MRB) behorend bij de Vergunning onder Vaste Voorwaarden (VOV) voor klinische studies met humane cellen genetisch gemodificeerd met virale vectoren afgeleid van muizen gamma-retrovirussen dan wel humaan immunodeficiëntievirus (HIV), waarbij er geen risico is op de vorming van replicatiecompetent virus en waarbij residuele infectieuze retrovirale of lentivirale partikels afwezig zijn (Stcrt-2020-63350 bijlage 2).