Dit document bevat een revisie van de notitie dat de kaders beschrijft voor het toepassen van een uitbreiding medische indicatie van markttoegelaten ggo-medicijnen.  De kaders zijn toegelicht middels voorbeelden. Revisiedatum is 12 maart 2024.