Praktische voorbeelden van meldingen op bestaande vergunningen voor klinische studies met ggo's zoals opgenomen in artikel 35c van de Regeling ggo per 1 januari 2023.