Vanaf heden is het ook mogelijk uw aanvragen, wijzigingsverzoeken en meldingen voor introductie in het milieu (deel A aanvraagformulier) die als hard copy ingediend moesten worden, ook digitaal in te dienen via de berichtenbox van Bureau GGO Genetisch Gemodificeerd Organisme (Genetisch Gemodificeerd Organisme). Voor het indienen via de berichtenbox  heeft u een eHerkenningsmiddel van minimaal betrouwbaarheidsniveau 2+nodig.

Eisen

Uw aanvraag moet hiervoor aan bepaalde eisen voldoen, op deze manier kan deze effectiever worden behandeld.

 • Het digitaal aanvragen is mogelijk voor aanvragen met betrekking tot introductie in het milieu (hoofdstuk 3 van het Besluit ggo 2013).
 • Voor een aanvraag wordt u verzocht het daartoe bestemde aanvraagformulier te gebruiken.
 • Enkel volledig ingevulde aanvraagformulieren met de daarbij behorende bijlagen worden in behandeling genomen.
 • Het digitaal aanvragen is uitsluitend mogelijk middels de berichtenbox voor bedrijven.

Specifieke eisen

Bestandformaat:

Gegevens en bescheiden die langs elektronische weg bij de aanvraag worden verstrekt, worden aangeleverd in een van de volgende (archiefwaardige) bestandsformaten:

 • formulieren: beschikbaar gesteld op deze website;
 • officedocumenten: PDF/A-1a;
 • scans: TIFF, JPG en PDF/A-1a;
 • foto’s: JPG;
 • tekeningen: PDF/X.
 • Bestanden mogen maximaal 100 MB bedragen.
 • Bestanden moeten tekst doorzoekbaar (OCR) zijn.

Documentindeling:

 • De aanvrager maakt de samenhang tussen de gegevens en bescheiden behorende bij de aanvraag ingevolge het Besluit ggo kenbaar.
 • Bestanden die langs de elektronische weg worden aangeleverd dienen te allen tijde gekenmerkt te zijn als ‘read-only’ (alleen lezen).

Bij een digitaal ingediende aanvraag, verloopt de daarmee samenhangende correspondentie in de procedure (zoals aanvullende informatie), eveneens via de berichtenbox. De digitale documenten van Bureau GGO worden alleen naar de berichtenbox gestuurd, interne verspreiding dient u dan zelf te verzorgen.

Informatie

Meer informatie over de berichtenbox en hoe het werkt vindt u op ondernemersplein.nl/berichtenbox, het informatiepunt voor ondernemers van de overheid.