De Europese Commissie heeft een drietal aanvraagformulieren en good practice documents ontwikkeld die gebruikt kunnen worden voor klinische gentherapie studies. Overeenkomstig de toezeggingen van de Minister van IenW, zijn zodanige aanpassingen gerealiseerd in EU Europese unie (Europese unie)-verband dat deze formulieren met ingang van 1 november 2019 ook in Nederland kunnen worden gebruikt. Daarmee wordt tegemoet gekomen aan een breed gedeelde wens van veldpartijen en wordt tevens een grotere Europese harmonisatie bereikt van de afhandeling van vergunningaanvragen.

Het betreft aanvraagformulieren die van toepassing zijn voor klinische studies met: