Tijdens het Algemeen Overleg (AO) Biotechnologie en Kwekersrecht, dat plaats vond op 25 april 2019, is een reactie toegezegd door de minister van Infrastructuur en Waterstaat, op de inbreng van de Kamerleden. Een van de punten die tijdens het AO aan de orde kwam waren de zorgen van betrokken maatschappelijke actoren, waaronder wetenschappelijk onderzoekers en bedrijven, over de knelpunten die zij ervaren op het gebied van medische toepassingen op het gebied van gentherapie. Lees hier de reactie in een kamerbrief van de Minister van IenW.

De onderwerpen tijdens het AO waren:

  •     nationale en Europese modernisering van het beleid veiligheid biotechnologie en interdepartementale samenwerking;
  •     medische toepassingen in de biotechnologie, de wijze waarop deze toepassingen nationaal zijn gereguleerd en de Nederlandse opstelling daarover in Europa;
  •     nieuwe plantveredelingstechnieken, waaronder CRISPR-Cas, en de Nederlandse opstelling daarover in Europa.

Meer informatie: