Formulier voor het jaarlijkse VErslag van Verrichtte Werkzaamheden (VVW verslag van de verrichte werkzaamheden (verslag van de verrichte werkzaamheden)) voor klinische studies versie 1.0