Dit document betreft de notitie dat de kaders beschrijft voor het toepassen van een uitbreiding medische indicatie van markttoegelaten ggo-medicijnen.  De kaders zijn toegelicht middels voorbeelden.