Er is nu een aanvraagformulier beschikbaar voor de vereenvoudigde IenM vergunningsprocedure voor studies met naakt DNA. Meer informatie