In het kader van de Europese kennisgevingsprocedure moet een Summary Notification Information Format (SNIF Summary Notification Information Format (Summary Notification Information Format)) worden ingevuld. In artikel 11 van de Richtlijn 2001/18/EC is opgenomen dat er informatie uitwisseling is tussen de bevoegde instanties en de Europese Commissie. Het SNIF formulier moet in het Engels worden ingevuld en dient in Word-format elektronisch aangeleverd worden aan Bureau GGO Genetisch Gemodificeerd Organisme (Genetisch Gemodificeerd Organisme) via het Loket Gentherapie.