In het kader van de Europese kennisgevingsprocedure moet een Summary Notification Information Format (SNIF Summary Notification Information Format (Summary Notification Information Format )) worden ingevuld. In artikel 11 van de Richtlijn 2001/18/EC is opgenomen dat er informatie uitwisseling is tussen de bevoegde instanties en de Europese Commissie. Het SNIF formulier moet in het Engels worden ingevuld en dient in Word-format elektronisch aangeleverd worden aan Bureau GGO Genetisch Gemodificeerd Organisme (Genetisch Gemodificeerd Organisme ) via het Loket Gentherapie.

Gerelateerde onderwerpen