Download hier de aanvraagformulieren die van toepassing zijn voor klinische studies met naakt DNA, waarbij de reguliere procedure geldt voor de vergunningverlening door het Ministerie van IenW.

Deel A: Bioveiligheidsaspecten

Deel B: Patiëntgerelateerde aspecten

Thumbnail

Verdere informatie over hoe en wat u moet indienen is in onderstaand schema als overzicht te vinden en in detail beschreven op de pagina “Wat moet ik indienen voor de officiële aanvraag?

Thumbnail

 

Figuur 1. Stroomschema met overzicht van documentenstroom voor officiële indiening bij Loket Gentherapie.