Bevat het naakt DNA één van de volgende sequenties?

a) Sequenties van virale oorsprong (zie uitleg), met uitzondering van de volgende sequenties:

  • een CMV-promotor
  • een RSV-promotor
  • een SV40 polyadenyleringssignaal
  • een SV40 nucleaire ‘targeting’ sequentie

b) Antibioticum resistentie genen, anders dan die resistentie bieden tegen uitsluitend kanamycine of neomycine

Klik op het juiste antwoord:

Ja, het nucleïnezuur bevat tenminste één van de bovenstaande sequenties.

Nee, het nucleïnezuur bevat geen van de bovenstaande sequenties.

Uitleg

De uitgezonderde virale sequenties worden hieronder gespecificeerd. Dit is ook terug te vinden in de algemene milieurisicobeoordeling voor naakt DNA.

  • De CMV promoter is de Human cytomegalovirus (HCMV, HHV-5) major immediate-early protein gene promoter met een sequentie van maximale lengte zoals deze is vastgelegd in de Nucleotide Database van het National Center for Biotechnology Information (Genbank Accessie nummer M60321).
  • De RSV promotor is de Rous sarcoma virus (Schmidt-Ruppin) promotor met een sequentie van maximale lengte zoals deze is vastgelegd in de Nucleotide Database van het NCBI (Genbank Accessie nummer J02025.1).
  • Het SV40 polyadenyleringssignaal is een sequentie van het Simian virus 40 (SV40) met een maximale lengte van rond de 200-300 basenparen.
  • De SV40 nuclear targeting sequentie is een sequentie van gemiddeld 100 bp van het Simian virus 40 (SV40).