Hier vindt u uitleg over de voorwaarden van de reguliere procedure voor de vergunningverlening door het Ministerie van IenW voor klinische studies met naakt DNA.

Indien de toepassing van het naakte DNA niet aan de voorwaarden voor een vereenvoudigde procedure voldoet, dient de reguliere procedure te doorlopen te worden. Toepassingen met naakt DNA die wel virale sequenties bevatten, kennen – omdat zij kunnen recombineren met virale sequenties die aanwezig zijn in de mens of dier – een ingewikkeldere risicobeoordeling dan de risicobeoordeling voor de toepassing van naakt DNA zonder virale sequenties.

Wijzigen van de vergunning

Veranderingen in de verkregen vergunning die geen gevolgen hebben voor de met betrekking tot die introductie uitgevoerde milieurisicobeoordeling kunnen worden gemeld. Een specificatie van meldingen die geen gevolgen hebben voor de milieurisicobeoordeling staat in artikel 35 van de Regeling ggo 2013. Lees hier de toelichting op artikel 35.

Veranderingen die geen significante gevolgen hebben kunnen via de wijzigingsprocedure onder de werking van de vergunning worden gebracht.

Uitleg aanpassing vergunning.