Download hier de aanvraagformulieren die van toepassing zijn voor klinische studies met naakt DNA, waarbij een vereenvoudigde procedure geldt voor de vergunningverlening door het Ministerie van IenW.

Aanvraag Bureau GGO Genetisch Gemodificeerd Organisme (Genetisch Gemodificeerd Organisme)/IenW: Bioveiligheidsaspecten

Uitroepteken

Verdere informatie over hoe en wat u moet indienen is in onderstaand schema als overzicht te vinden en in detail beschreven op de pagina “Wat moet ik indienen voor de officiële aanvraag?”.