Download hier de aanvraagformulieren die van toepassing zijn voor klinische studies met genetisch gemodificeerde adeno-geassocieerde virale vectoren.

Aanvraag Bureau GGO Genetisch Gemodificeerd Organisme (Genetisch Gemodificeerd Organisme)/IenW: Bioveiligheidsaspecten

 

Uitroepteken

Het aanvraagformulier is het door de Europese Commissie opgestelde algemeen aanvraagformulier voor AAV Adeno-Associated Virus (Adeno-Associated Virus) vectoren. Lees eerst de toelichting op dit aanvraagformulier.