Download hier de aanvraagformulieren die van toepassing zijn voor klinische studies met ex vivo getransduceerde cellen vervaardigd met virale vectoren.

Aanvraag Bureau GGO Genetisch Gemodificeerd Organisme (Genetisch Gemodificeerd Organisme)/IenW: Bioveiligheidsaspecten

Uitroepteken

Het aanvraagformulier is het door de Europese Commissie opgestelde algemeen aanvraagformulier voor ex vivo getransduceerde cellen vervaardigd met virale vectoren. Lees eerst de toelichting op dit aanvraagformulier.