Download hier de aanvraagformulieren die van toepassing zijn voor klinische studies met ex vivo getransduceerde cellen vervaardigd met retrovirale of lentivirale vectoren.

Aanvraag Bureau GGO Genetisch Gemodificeerd Organisme (Genetisch Gemodificeerd Organisme )/IenW: Bioveiligheidsaspecten

Uitroepteken

Het aanvraagformulier is het door de Europese Commissie opgestelde algemeen aanvraagformulier voor ex vivo getransduceerde cellen vervaardigd met retrovirale of lentivirale vectoren. Lees eerst de toelichting op dit aanvraagformulier.