Download hier de aanvraagformulieren die van toepassing zijn voor klinische studies met humane cellen genetisch gemodificeerd met virale vectoren afgeleid van Adeno-associated dependoparvovirus A of B ( AAV Adeno-Associated Virus (Adeno-Associated Virus) (Adeno-Associated Virus ) Adeno-Associated Virus  ) zonder schadelijke sequenties (vergunning onder vaste voorwaarden - VoV)

Aanvraag Bureau GGO Genetisch Gemodificeerd Organisme (Genetisch Gemodificeerd Organisme)/IenW: Bioveiligheidsaspecten

Uitroepteken

Het aanvraagformulier is gebaseerd op het door de Europese Commissie opgestelde algemeen aanvraagformulier voor ex vivo getransduceerde cellen met AAV Adeno-Associated Virus (Adeno-Associated Virus) vectoren. Lees eerst de toelichting op dit aanvraagformulier.