Download hier de aanvraagformulieren die van toepassing zijn voor klinische studies met humane cellen genetisch gemodificeerd met virale vectoren afgeleid van humaan immunodeficiëntievirus 1 (HIV) en gepseudotypeerd met Vesicular stomatis virus glycoproteïne (VSV-G), waarbij er geen risico is op de vorming van replicatiecompetent virus en waarbij residuele infectieuze SIN lentivirale partikels in het medisch product aanwezig kunnen zijn (vergunning onder vaste voorwaarden - VoV)

aanvraag Bureau GGO Genetisch Gemodificeerd Organisme (Genetisch Gemodificeerd Organisme)/IenW: Bioveiligheidsaspecten

Uitroepteken

Het aanvraagformulier is gebaseerd op het door de Europese Commissie opgestelde algemeen aanvraagformulier voor ex vivo getransduceerde cellen met lentivirale of retrovirale vectoren. Lees eerst de toelichting op dit aanvraagformulier.