Download hier de aanvraagformulieren die van toepassing zijn voor klinische studies met genetisch gemodificeerde virale vectoren.

Aanvraag Bureau GGO Genetisch Gemodificeerd Organisme (Genetisch Gemodificeerd Organisme)/IenW: Bioveiligheidsaspecten

Uitroepteken

Het aanvraagformulier is het door de Europese Commissie opgestelde algemeen aanvraagformulier voor virale vectoren. Lees eerst de toelichting op dit aanvraagformulier.