Download hier de aanvraagformulieren die van toepassing zijn voor klinische studies met humane cellen genetisch gemodificeerd met virale vectoren afgeleid van muizen gamma-retrovirussen dan wel humaan immunodeficiëntievirus (HIV), waarbij er geen risico is op de vorming van replicatiecompetent virus en waarbij residuele infectieuze retrovirale of lentivirale partikels afwezig zijn (vergunning onder vaste voorwaarden - VoV)

Aanvraag Bureau GGO Genetisch Gemodificeerd Organisme (Genetisch Gemodificeerd Organisme)/IenW: Bioveiligheidsaspecten

Uitroepteken

Het aanvraagformulier is gebaseerd op het door de Europese Commissie opgestelde algemeen aanvraagformulier voor ex vivo getransduceerde cellen met lentivirale of retrovirale vectoren. Lees eerst de toelichting op dit aanvraagformulier.