SNIF Summary Notification Information Format (Summary Notification Information Format) B Formulier

Een aanvraag voor de introductie in het milieu van ggo's onder Richtlijn 2001/18/EG (deel B) is altijd voorzien van een openbare samenvatting, de ‘Summary Notification and Information Form’, ofwel SNIF.  De SNIF moet in het kader van de Europese kennisgevingsprocedure worden ingevuld. In artikel 11 van Richtlijn 2001/18/EC is opgenomen dat er informatie uitwisseling is tussen de bevoegde instanties en de Europese Commissie. Dit houdt in dat de bevoegde instanties een samenvatting van het aanvraagformulier (SNIF formulier) naar de Commissie moeten zenden. Het SNIF formulier wordt op de website (GMO registers (europa.eu)) van de Europese Commissie gepubliceerd. Andere lidstaten kunnen hier binnen 30 dagen op reageren. Tevens kan op verzoek van een lidstaat een afschrift van het volledige dossier opgevraagd worden.

Tot op heden zorgde de nationale autoriteit ervoor dat de SNIF bij de Europese Commissie (EC) werd ingediend. Door het van kracht worden van de Transparancy Regulation ( EU Europese unie (Europese unie)/2019/1381) is deze werkwijze veranderd.
Vanaf 3 oktober 2022 moet u de SNIF rechtstreeks via het E-Submission Food Chain Platform (ESFC) van de EC indienen en moet de nationale autoriteit de SNIF binnen het ESFC platform verwerken. 

U hoeft de SNIF dus niet meer mee te sturen met uw aanvraag.

NB. Een sponsor kan geen aanvraag indienen voor deel A van het aanvraagformulier voor gentherapie. Als aanvrager van een vergunning kan uitsluitend de rechtspersoon optreden die eindverantwoordelijkheid draagt voor de te verrichten werkzaamheden. De aanvrager is in de meeste gevallen de Raad van Bestuur (directie) van het ziekenhuis (de instelling) waar de studie zal worden uitgevoerd. 

Meer informatie

Meer informatie over deze wijziging vindt u op de website van de EC
Bureau  GGO Genetisch Gemodificeerd Organisme (Genetisch Gemodificeerd Organisme) wil u er ook op wijzen dat de gebruikershandleiding (User guide pp. 77-79) voor het gebruik van het ESFC platform is bijgewerkt voor het indienen van de SNIF.

Vragen?

Indien u vragen heeft over de toegang of het gebruik van het ESFC platform, dan kunt u zich richten tot de EC via het mailadres: sante-consult-E3@ec.europa.eu.